سرور مجازی

سرور اختصاصي مجازي  (Virtual Private Server)

سرورهای تخصصی مجازی جزء سرورهای پيشرفته با آخرين تكنولوژی مجازي سازی هستند مجازی سازی به معنی تقسيم يك سرور قدرتمند فيزيكی به چندين سرور مجازی است. در اين سرويس هر يك از سرورهای مجازی كاملا مانند يك سرور فيزيكی شبكه مشاهده مي شوند. اين سرويس براي کسانی مناسب می باشد که به يک سرور اختصاصی (Dedicated Server)  جهت وب سايت يا وب سايت های خود نيازمند می باشند اما توان يا توجيه اقتصادی اجاره يک سرور اختصاصی کامل را ندارند. همچنين يک سرور مجازی نسبت به يک سرور اختصاصی معادل خود در منابع سخت افزاري به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار اشتراکی، داراي کارايی بهتر و بالاتری می باشد.

برای پياده سازی يک سيستم مجازی شده بر اساس نوع  سيستم عامل پايه، معماری و نيازمندی ها از نرم افزارهای متعددی می توان استفاده نمود. نرم افزارهای Xen, ESX, Virtuozzo, KVM و HyperV  نمونه هايی از اين نرم افزارها مي باشند. در مرکز داده افق براي استفاده تکنولوژی مجازی سازی از نرم افزار ESX که يکی از قدرتمند ترين نرم افزارهای اين مجموعه است، استفاده شده است.

ويژگي های فنی سرورهای مجازی  

 • سرورهای مجازی VPS فاصله بين سرورهای به اشتراك گذارده شده و سرورهای اختصاصی را پرکرده و دارای كليه مزايای سرورهای اختصاصی می باشند به عبارت ديگر يک سرور مجازی درست مانند يك سرور مستقل شبكه عمل مي کند

 • هر سرور مجازی پردازش ها، كاربران  فايل ها و دسترسيRoot  يا Administrator  ويژه خود را دارا می باشد

 • هر سرور دارای آدرس شبكه  شماره پورت  جدول هاي ديواره آتش و قوانين روتينگ ويژه خود است

 • هرسرور مجازی ساختار و تعاريف خاص خود را براي سيستم و نرم افزارهای كاربردی دارد

 • هر سرور مجازی داراي ورژن سيستم عامل و نرم افزار ويژه است

 • هر سرور مجازی قادر به حذف، اضافه و تغيير فايل هاست به طوری که می توان نرم افزارهای كاربردی متفاوتی را روي آن نصب کرد

 • هر سرور مجازیVPS مستقل از ديگر سرورهای مجازي است به نحوی که هر سرور مجازی می تواند نرم افزارهای كاربردی خود را داشته باشد

 • مديريت منابع به ما امکان می دهد تا حداقل حافظه RAM و CPUرا برای هر  VPS اختصاص دهيم. به اين ترتيب از تأثير سرورهای مجازی ديگر كاسته می شود و سرور مجازی قادر به انجام وظايف خود به شکل نرمال خواهد بود. همچنين مازاد منابع به سرورهايی كه به منابع بيشتری احتياج دارند اختصاص می يابد

 • در محيط های به اشتراك گذارده شده درصورت اجرای چندين اسكريپت امكان اختلال در كار و نقصان وجود دارد زيرا منابع به طور كامل ايزوله نيستند در VPS کاربر دارای منابع كاملا ايزوله است و نرم افزارهای به اشتراك گذارده شده در روند كاری سرور اشکال ايجاد نمی كند

مزايای رقابتی سرورهای مجازی مرکز داده افق

 • مدت زمان تحويل سرويس

مدت زمان تحويل سرويس VPS برای مشتريان مرکز داده، 24 ساعت بعد از تاييد سفارش خريد می باشد. در اين زمان, VPS در محيط مجازی سازی ساخته شده، سيستم عامل مربوطه نصب شده و بسته های نرم افزاری درخواست شده مشتری بر روي سرور او نصب می شود و در نهايت ايمن سازی ديواره آتش آن انجام ميشود.

 • پشتيبانی

سرور مجازی كاملا عملياتی است و مانند يك سرور مستقل عمل مي كند اما در صورتی که مشکلی برای سرويس مشتری پيش بيايد که خود قادر به رفع آن نباشد, مشتری ميتواند از پشتيبانی افق که در دو لايه و به صورت 24*7 ارائه می شود استفاده نمايد.

 • استفاده مؤثر از منابع  

با سرور مجازی مشتری قادر به دسترسی بر منابع مورد نياز می باشد. در صورت نياز بيشتر مشتری می تواند به راحتی آن را مديريت نموده و منابع لازم را به نرم افزار خود اختصاص دهد.

 • امنيت

با سرور مجازی سيستم فايل های مشتری قابل مشاهده توسط ديگر سرورهاي مجازی نيست و امنيت و اختصاصی بودن اطلاعات حفظ خواهد شد.  ديواره آتش پياده سازی شده در مرکز داده افق در سه لايه ارائه می شود، دو لايه سخت افزاری و يک لايه نرم افزاری، امنيت سرورهای مجازی را برآورده ميکند. در ضمن آناليز امنيتی ترافيک ورودی توسط تجهيزات پرقدرت IDS و IPS تامین می شود.