فضای اشتراکی

سرویس فضای اشتراکی (Shared Hosting)

سرويس اجاره فضای اشتراکی برای مشتريانی مناسب است که متوسط تعداد بيينده هاي سايت وب آنها کم بوده و به عبارت ديگر ترافيک سايتشان عادي است و يا فرصت مديريت سرور شخصی خود را ندارند. به جز فضای وب سرويس Shared Hosting مرکز داده تبيان شامل سرويس Mail Hosting نيز می باشد و چنانچه مشتريان نياز به تعداد صندوق های پست الکترونيک کم داشته و ترافيک بالايی بر روی اين سرويس ندارند می توانند از اين سرويس مرکز داده استفاده نمايند. در اين سرويس، منابع يک سرور بين چندين مشتری به اشتراک گذاشته ميشود و همه مشتری ها به صورت عادلانه ميتوانند از منابع سرور استفاده کنند در ضمن در اين سرويس واسط مديريت فضای وب بسيار قدرتمندی در اختيار مشتری قرار ميگيرد که بتوانيد به راحتي و بدون نياز به اطللاعات زياد در زمينه IT به مديريت فضای خود بپردازد.