فضای فیزیکی

سرويس اجاره فضا  (Co-located Hosting)

اشتراک فضا يکی ديگر از امکانات ارائه شده توسط مرکز داده افق برای موسسات و سازمان‌های بزرگ است. سازمان‌ها و موسساتی که سرور های خود را پيکر بندی کرده اند اما براي نگهداری آنها و تامين منابع مورد نياز مثل برق، اينترنت امن پر سرعت، فضای مناسب و … با مشکل مواجه اند می توانند از اين سرويس افق استفاده کنند. بعضي از موسسات با صرف وقت و هزينه بسيار تلاش کرده اند که فضای مناسب را خود به وجود آورند اما در بيش‌تر موارد به نتيجه دلخواه نرسيده اند لذا به جای مصرف هزينه ای گزاف برای نگهداری سرور، استفاده از خدمات يک مرکز داده ايمن باعث کاهش چشمگير هزينه ها و البته افزايش چشمگير سطح کاربری و دسترسی پذيری است. می توان با بهره‌گيری از فضای مجهز به امکانات پيشرفته امنيتی، تهويه هوا و کنترل رطوبت، فضاهای اختصاصی براي قرارگيری سرورها، سيستم‌های پيش‌گيری از آتش‌سوزی، سيستم تامين برق اضطراری و … که در مرکز داده افق ارائه می شود، از قرار گرفتن سرورها در مکانی مناسب اطمينان حاصل کرد.

مرکز داده‌ افق با فراهم کردن فضايی منطبق بر استانداردهای جهانی و حرفه‌ای اين صنعت، امکان اشتراک فضا را در داخل کشور برای سازمان‌ها و موسسات بزرگ فراهم کرده است .

ويژگی های رقابتی سرويس اجاره فضا

از خصوصياتی که مرکز داده افق را در ارائه اين سرويس از مابقی مراکز داده جدا می سازد، به موارد زير می توان اشاره کرد:

 • سه لايه ديواره آتش

 • مديريت حجم و پهنای باند ترافيک

 • آناليز امنيتی ترافيک ورودی توسط تجهيزات IDS و IPS

 • ارائه سرويس پشتيبانی داده بر روی Tape به صورت Lan Free

 • تامين برق بی وقفه از 3 منبع مستقل

 • برق شهر

 • ژنراتور

 • UPS

 • براوردن حداقل زمان down time در تجهيزات مرکز داده به دليل استفاده از تجهيزات Redundant در لایه شبکه و زیر ساخت

 • تامين شرايط محيطی مساعد  مرکز داده مطابق با استاندارد TIA-942 (حرارت, رطوبت, لرزش و غيره)

 • پشتيباني 24 ساعته تعريف شده در سطح SLA

 • ارائه سرويس Administration اختیاری